Bình Phước ghi nhận thêm 200 ca măc mới covid

Tin Tức

Bình Phước ghi nhận thêm 200 ca mắc mới covid-19 trong đó ghi nhận nhiều ca cộng đồng tính từ 19h00 ngày 21/11/2021 đến 02h00 ngày 22/11/2021

ảnh minh họa

19h00 ngày 21/11/2021CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 19h00 ngày 21/11/2021:Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 4.850:+4 ca Đồng Xoài (sàng lọc tại các công ty);+1 ca Phước Long (tài xế từ Bình Dương đến);+5 ca Phú Riềng (là F1);+5 ca Bình Long (sàng lọc cộng đồng);+1 ca Bù Gia Mập (Đức Hạnh, là F1);+8 ca Hớn Quản (1 ca về từ TPHCM; 7 ca sàng lọc cộng đồng);+5 ca Đồng Phú (3 ca F1; 2 ca sàng lọc cộng đồng);+4 ca Chơn Thành (là F1);+13 ca Bù Đăng (5 ca F1; 8 ca sàng lọc cộng đồng);+3 ca Bù Đốp (Thanh Bình, là F1);+27 ca Lộc Ninh (4 ca về từ vùng dịch; 3 ca F1, 20 ca sàng lọc cộng đồng).

21h30 ngày 21/11/2021CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 21h30 ngày 21/11/2021:Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 4.891:+2 ca Đồng Xoài+9 ca Chơn Thành+1 ca Phú Riềng+13 ca Bù Đăng+8 ca Bù Đốp+3 ca Đồng Phú+4 ca Lộc Ninh+1 ca Bình Long

23h30 ngày 21/11/2021CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 23h30 ngày 21/11/2021:Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 4.956:+1 ca Đồng Phú+1 ca Đồng Xoài+5 ca Chơn Thành+13 ca Bù Đăng+5 ca Bình Long+11 ca Bù Đốp+29 ca Hớn Quản

02h00 ngày 22/11/2021CDC thông báo kết quả giám sát mẫu xét nghiệm tính đến 02h00 ngày 22/11/2021:Tổng số trường hợp phát hiện mắc COVID-19 là 5.050:+1 ca Phước Long+10 ca Đồng Xoài+11 ca Đồng Phú+11 ca Lộc Ninh+8 ca Bù Gia Mập+31 ca Chơn Thành+11 ca Hớn Quản+6 ca Bù Đốp+3 ca Bù Đăng

Nguồn:https://covid19.binhphuoc.gov.vn/